Congo, l’État en morceaux

31,00

Beschrijving

De Democratische Republiek Congo, gedecentraliseerd sinds 2006, is nog verder versnipperd in 2015, door de opdeling van zes van haar elf provincies in eenentwintig nieuwe eenheden, een totaal van zesentwintig provincies. In het licht van de exclusieve bevoegdheden van de provincies op het vlak van onderwijs, gezondheid, landbouw en plattelandsontwikkeling, hun competenties in overleg met de centrale staat op talrijke andere vlakken en de sterke formele en informele banden, gesmeed tussen de provinciale elites en de centrale macht, was deze opdeling veel meer dan een louter administratieve hervorming. De hervormingen rond de decentralisatie in Congo liepen uit op een fiasco, dat uitgebreid gedocumenteerd werd. Toch heeft de opdeling niet alleen een grote impact gehad op de Congolese politiek (niet noodzakelijk deze waarop een beheer gebaseerd op proximiteit had gehoopt), maar legt zij ook de vaak verborgen mechanismen bloot die de macht en rijkdommen sturen binnen de DRC.

Dit collectief werk analyseert vanuit verschillende gezichtspunten de opdeling sinds 2015, met bijzondere aandacht voor de politieke verhoudingen tussen provincies en centraal bestuur, het informele aspect, de competentieverschillen tussen de provincies, het beheer (met inbegrip van bepaalde sectoren zoals de mijnen en het onderwijs), de identiteitsveranderingen die voortvloeien uit de opdeling, de politieke elites. Het boek biedt denkschema’s die de waarnemers van de Congolese politiek in staat kunnen stellen een beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen die zich voordoen en op de uitdagingen, zowel op provinciaal niveau als in de verhouding provincie/staat.

 

De directeurs van het boek

Balthazar Ngoy Kimpulwa was professor aan de Université de Lubumbashi, faculteit Sociale, Politieke en Bestuurswetenschappen en hoofd van het departement Politieke en Bestuurswetenschappen; hij overleed op 13 december 2020, net na de finalisatie van dit boek.

Pierre Englebert is hoogleraar van de leerstoel H. Russell Smith aan de California State Polytechnic Pomona College en senior fellow in het Africa Center van de Noord-Atlantische Raad, Washington, DC.